Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
Keizacht.nl
Korianderveld 3
7006 SN Doetinchem
info@keizacht.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de volgende product/producten herroep:

 

 
 

 

 


Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                   

 

 
 


Bestelnummer :

 

 
 


Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 
 


Naam:

 

 
 


Adres:

 

 
 

 


IBAN rekeningnummer:

 

 
 


Handtekening:

 

 
 

 


Datum ondertekening (DD-MM-YYYY):